Hà Nội: Sau 51 năm, liệt sĩ vẫn chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công

Hà Nội: Sau 51 năm, liệt sĩ vẫn chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công

Sau 51 năm kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài (thôn Xuân Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) vẫn chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Mặc cho suốt 7 năm qua người thân trong gia đình đã mang nhiều giấy tờ gốc liên quan đến ông đi gõ cửa các cơ quan chức năng liên quan...

Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân