Làm rõ hình thức kỷ luật đối với Tổng giám đốc Nhiệt diện Phả Lại

Làm rõ hình thức kỷ luật đối với Tổng giám đốc Nhiệt diện Phả Lại

Điều lệ Đảng đã quy định rất rõ: Người vào Đảng phải “báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ” nhưng ông Phạm Văn Thư, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại lại “kê khai chưa đầy đủ lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ”(?).

Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân