Cuộc gặp có quy mô lớn nhất giữa doanh nhân Việt Nam và Oman

Cuộc gặp có quy mô lớn nhất giữa doanh nhân Việt Nam và Oman

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và kỹ thuật (UBHH) Việt Nam - Oman, ngày 22/3/2018, Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) đã đồng tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Oman.

Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân