Nguyễn Đức Thành: “Báo chí là cầu nối cho sự thành công của doanh nghiệp”

Nguyễn Đức Thành: “Báo chí là cầu nối cho sự thành công của doanh nghiệp”

“Báo chí đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Trong mọi giai đoạn phát triển, báo chí vừa là cầu nối vừa là chất xúc tác cho các hoạt động của doanh nghiệp”, anh Nguyễn Đức Thành chia sẻ với DN & PL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06).

Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân