Ai thuê “xã hội đen” cản trở nhà thầu mua hồ sơ?

Ai thuê “xã hội đen” cản trở nhà thầu mua hồ sơ?

Nhiều nhà thầù ở các tỉnh ngoài phản ánh của một số nhà thầu về việc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban QLDAGT Điện Biên) gây khó dễ cho các nhà thầu ngoại tỉnh bằng việc dùng "người lạ" đe dọa, cản trở mua hồ sơ mời thầu...

Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân
Báo Doanh Nhân